C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА - 18.12.2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА - 01.11.2019 г.

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 05.11.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 05.11.2017 г.

ЗАПОВЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА (ЦСРД) НА ВСС - 25.07.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСНС - 07.03.2017 г.

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 07.03.2017 г.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 06.03.2017 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА АСНС 2012 г. - 2014 г.

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСНС

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСНС

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО ЕЛЕКТРОННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (ЕИСПП) ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДОСТЪПА ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИЦА ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3 Т. 3 ОТ ЗЗКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В АСНС

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В АСНС

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП НА СТРАНИТЕ, МЕДИИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ДО СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ И ДЕЛОВОДСТВАТА НА АСНС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА АСНС 2014 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация