C C C C A+ A A- X

Доклади и отчети

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА 2020 г.


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА 2019 г.


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ЗА 2018 г.
Презентация


ДОКЛАД НА ВКС ЗА ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТА НА АСНС - 08.05.2018 г.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2017г.


РЕШЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР НА ИВСС
ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕД № СС-01-2/22.02.2017г. НА ГЛАВНИВ ИНСПЕКТОР НА ИВСС
АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ЗАПОВЕД № СС-01-2 / 22.02.2017г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР НА ИВСС


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2016г.


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВ - 06.03.2017 г.


ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТА НА АСНС - 02.03.2017 г.


АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ ВКС НА ДЕЙНОСТТА НА АСпНС ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 г.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2015г.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2014г.


АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ СТРАНА НА ВКС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ АСпНС ЗА 2013 Г.


ЗАПОВЕД НА ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ АСпНС ЗА 2013 Г.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2013г.


Отговор на ИВСС относно възражение от съдии от АСпНС заведно с вх.№ КЖ-02-31/16.2014 по описа на ИВСС срещу част от констатациите в Акт за резултати от извършена проверка в АСпНС по заповед № Ж-02-31/15.11.13г. на Главния инспектор на ИВСС


АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ЗАПОВЕД № Ж-02-31/15.11.2013г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2012г.


Изказване на Председателя на АСНС в рамките на Регионален семинар „Съдилища и прокуратури, специализирани в борбата с организираната престъпност в Югоизточна Европа – 14 – 15 юни 2012г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация