C C C C A+ A A- X

„Открито за съдебната власт“ Ежегодна информационна кампания „Ден на отворените врати“ в органите на съдебната власт на ВСС

Дата на публикуване 1 май 2018 Последна редакция 22 май 2019 Инициативи и събития Отпечатай

Ден на отворените врати в АСНС

Същност и особености на специализираното правосъдие в България

 

16 май 2018 г.

 

За шеста поредна година в изпълнение на "Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г.", се проведе събитието "Ден на отворените врати в Апелативен специализиран наказателен съд". Темата на тазгодишното събитие беше „Същност и особености на специализираното правосъдие в България“.

В зала № 4 съдиите от АСНС посрещнаха студентите от Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 1-ви, 2-ри и 3-ти курс на обучение по специалност "Право".

Денят започна с презентация, водена от съдия Красимира Райчева, на тема „Същност и особености на специализираното правосъдие в България“. Подтемите, с които студентите бяха запознати, бяха свързани със създаването на АСНС, неговата компетентност и новите промени в НПК, влезли в сила 05.11.2017 г. Подготвените материали, които студентите получиха, съдържаха извадки от Наказателно-процесулания кодекс – особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища, както и специална разработка с коментар по всяка една от промените в НПК и съдебното производство, изготвена от съдия Красимира Костова.

Представено беше Решение № 1/14.02.2018 г. по в.н.о.х.д № 229/2017 г. на четвърти въззивен състав на Апелативен специализиран наказателен съд, с което се изменя присъда от 05.06.2017 г. по н.о.х.д № 3412/2017 г. на Специализирания наказателен съд, като оправдава подсъдимия И. З. по обвинението, че за периода от 12.08.2016 г. до 19.09.2016 г. се е обучавал с цел извършване на престъпление по ал. 4 на чл. 108а от НК*. (Чл. 108а - (Нов - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г., доп., бр. 74 от 2015 г., изм., бр. 101 от 2017 г.) - Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, извърши престъпление по чл. 115 (Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.), чл. 128(Който причини другиму тежка телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години), се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт – с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

(4) (Нова – ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Който се обучава с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до осем години.)

С участието на И.Ф. Председателя на АСНС съдия Даниела Росенова, заместник-председателя на АСНС съдия Петя Колева, съдия Галя Георгиева, съдия Венелин Иванов, съдия Румяна Илиева и съдия Красимира Райчева се проведе дискусия относно създаването на съда, неговата подсъдност и особеностите в наказателния процес при разглеждане на престъпления, извършени от организирани престъпни групи.

Наред с това бяха изложени примери от съдебната практика на съдия Георгиева и съдия Иванов, които провокираха въпроси от страна на студентите. Интересното този път беше, че съдиите от АСНС отправиха свои въпроси към студентите, а по получените отговори нескромно можем да кажем, че в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се подготвят едни от най-добрите бъдещи юристи на България.

След кратка пауза студентите присъстваха на заседания по четири въззивни наказателни дела от общ характер на II-ри въззивен състав на АСНС с председател съдия Галя Георгиева и членове съдия Румяна Илиева и съдия Красимира Райчева. В рамките на 4 часа бъдещите юристи наблюдаваха процес по отлагане на дело, приключване на съдебно следствие, даване ход на дело по същество и съдебни прения.

Изказваме огромна благодарност на студентите от Факултетен студентски съвет към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за помощта им да реализираме още един „Ден на отворените врати в АСНС“ в полза на бъдещите юристи на България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация