C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 20 май 2020 Последна редакция 20 май 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 21.05.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 238/2020 г. образувано по реда на чл.69  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1345/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е Д. Г.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, във вр. ал.2 от НК.

 

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 239/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1333/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е К. Г.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.10, т.1 вр. ал.1  от НК.

 

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 240/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1344/2020г. на СНС. Обвиняем по делото Н. С.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321,  от НК.

 

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 241/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1332/2020г. на СНС. Обвиняем Т. М.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, а.3,  вр. ал.2 от НК;

- по чл.252, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК.

 

 

 

 Извадки от Наказателния кодекс:

 

Анотирана съдебна практика

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

           

           

            Чл. 252. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., отм., бр. 10 от 1993 г., нов, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм., бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, предоставя платежни услуги или издава електронни пари, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който при осъществяване на банковата дейност с разрешение използва средства, придобити в нарушение на установените разпоредби.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация