C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 13 май 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 14.05.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 228/2020 г. образувано по реда на чл.65, ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1320/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е Б. П.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 от НК.

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 229/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1318/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са Ц. Р. и А. С.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2  от НК.

 

 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д  № 230/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1317/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са Й. В., И. И. и Р. С.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, а.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

 

 

 

Извадки от Наказателния кодекс:

 

Анотирана съдебна практика

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

           

           

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация