C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 5 май 2020 Последна редакция 4 май 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 05.05.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д  № 210/2020 г. образувано по реда на чл.64, ал.7  НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1296/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са М. Д., А. Д. и Л. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК;

- по чл.269, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

На 05.05.2020 г. от 13:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 212/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1221/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са Д. Б. и Ц. К.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2  от НК.

 

 

 Извадки от Наказателния кодекс:

 

Анотирана съдебна практика

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

           

           

          Чл. 269. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който употреби сила или заплашване с цел да принуди орган на властта, представител на обществеността, частен съдебен изпълнител или помощник частен съдебен изпълнител да извърши или да пропусне нещо по служба или свързано с функцията му, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

(2) Когато престъплението по ал. 1 е извършено от участници в тълпа, подбудителите и предводителите се наказват с лишаване от свобода от две до осем години.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация