C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО!!!

В периода от 22 ноември 2022 г. до 29 ноември 2022 г. включително, образуваните наказателни производства в Апелативен съд – София по атакувани мерки за процесуална принуда да се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ № 90. А-1573-17.11.2022

 

За връзка с вече закрития АСНС, моля изпращайте електронните си писма на registry@appellatecs.org

ВАЖНО!!!

Считано от 28. 07. 2022г., делата на Апелативния Специализиран наказателен съд са подсъдни на Апелативен съд – София.

Неприключилите дела на АСНС-закрит се разглеждат в сградата на ул. "Черковна" № 90.

Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС-София се разглеждат в сградата на ул. "Черковна" № 90.

 

И З Я В Л Е Н И Е

на Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд

 

         По повод анонсирания от премиера Кирил Петков „успех“ в управлението, изразяващ се в закриване на „порочните“ специализирани съдилища, заявяваме следното:

         Ние, несменяемите според Конституцията на Република България магистрати от тези съдилища, които предстои до изпълнението на обещанията за закриването им да продължаваме да правораздаваме и да го правим до окончателното приключване на всички дела, с дължимите по закон обективност, безпристрастност и отговорност, настояваме лицата, които заемат временно управленски постове в държавата, да съблюдават стриктно принципа за разделение на властите, като имат предвид, че:

  • единствен, който разполага с правомощия да окачествява действията ни като законосъобразни или порочни е Върховният касационен съд;
  • настройването на институциите в държавата една срещу друга и на гражданите срещу институциите минира всяка възможност за положително развитие;
  • без да се изпълват със стойност заеманите постове, отчитаните резултати винаги се разминават с реалността.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ НА АСНС И СНС ПО ВНЕСЕНИЯ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


 

СТАНОВИЩЕ НА АСНС И СНС ПО ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

Специализираният наказателен съд (СНС) и Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) изпратиха писмено становище до министъра на правосъдието в рамките на общественото обсъждане на изготвения законопроект за изменение на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

В него се заявява, че преследваното със законопроекта ликвидиране на специализираното наказателно правосъдие по никакъв начин не съставлява съдебна реформа, а създава съмнение за удовлетворяване на нелегитимни цели, нямащи нищо общо с действителните обществени нужди и очаквания.

Обръща се внимание, че мотивите и частичната оценка, придружаващи  предложените законови промени, не са основани на рационалност и разумни причини, а на неверни статистически данни (най-ярък пример за които е десеткратното занижаване броя на разгледаните дела в СНС), на манипулативна интерпретация на данни, извън действителното им статистическо значение, както и на превратно поднасяне на съдържанието на различни международни доклади, които не отправят никакви критики към специализираното правосъдие в България.

В становището се изтъква, че замисълът за сериозна интервенция в съдебната система, основана на неистини, е най-малкото крайно неприемлив и неминуемо води със себе си недоверие към автора на законопроекта и преследваните резултати.  

В становището хронологично са изброени оценките на ЕК в докладите по Механизма за сътрудничество и проверка, по Механизма за върховенството на закона и др., в периода 2007 – 2020 г., в които, след създаването на специализираните съдилища, е отчетен устойчив напредък на България по показателя организирана престъпност и мониторингът на страната по същия показател е временно прекратен.

Изразено е мнение, че законопроектът е построен върху погрешна и недалновидна концепция, при която за делата за организирана престъпност се връща нормативният режим отпреди 2012 г., който е с по-ниска ефективност, а отделно, на мястото на закритите съдилища на практика се създава ново специализирано правосъдие, предназначено изключително за висшия ешелон на властта.  

Разгледано е и негативното въздействие, което ще окаже закриването на специализираните юрисдикции върху гражданите.

В становището се посочва, че мотивите на законопроекта си служат с популистки обещания, без да се съобразяват с принципа за разделението на властите, с реалното състояние и нормативни възможности на наказателното правораздаване в държавата.    

Акцентира се, че за постигане на подобни обещания е нужна не квази, а истинска съдебна реформа, с капацитет да подобри и ускори правораздаването, която всички български граждани очакват. Тя означава дълбоко осъвременяване на процесуалния и материалния наказателен закон, въвеждане на прагматични решения и изоставяне на силно критикувания от всички международни наблюдатели краен формализъм, подобряване на подпомагащата правосъдието експертна дейност, излизане от омагьосания кръг на блокираното кадрово израстване, породен от редица предходни законодателни неудачи, а не закриване на ситуативно неудобни за някоя власт работещи юрисдикции.

Пълният текст на становището, подписано от председателите на СНС  и АСНС, е наличен тук.


        Съдиите от Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд, с прискърбие съобщаваме, че сме дълбоко покрусени от внезапната смърт на нашата колежка съдия Емилия Василева Петкова!

         В нейно лице магистратската общност в България загуби един високоерудиран, смел и доблестен съдия. Загуби един изключително достоен човек, който с всичките си действия отстояваше авторитета на професията.

         Призоваваме медиите и българската общественост да се въздържат от употреба на трагичния инцидент със съдия Петкова за политически и други цели!

         Разчитаме на своевременно и качествено разследване по случая!

         Поднасяме най-искрени и дълбоки съболезнования на близките на загиналата съдия Емилия Петкова!

 

Гордеем се, че имахме честта да те познаваме!

Гордеем се, че беше част от нас!


Списък от дела, разглеждани от специализираните съдилища, към 10.05.2021 г.


Декларация на съдиите от АСНС и СНС във връзка със законопроектите за изменение на НПК и ЗСВ и мотивите към тях

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, участващи в конкурс за заемане на длъжността "съдебен помощник"


Апелативен специализиран наказателен съд направи дарение на хранителни продукти, на стойност 3 000 лева, на Дом за сираци „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“– с.Нови Хан.


Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, молим, справки по делата, образувани, насрочени и решени от Апелативен специализиран наказателен съд да бъдат извършвани по телефона. Напомняме, че книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата, както и на електронната поща на съда: asns@asns-sofia.bg.

При посещения в сградата на съда, както и при участие в съдебни заседания се препоръчва да се спазва дистанция между лицата, съообразно указанията на здравните власти. 

Всички влизащи в съдебната сграда трябва да носят маски и ръкавици.

Апелативен специализиран наказателен съд изказва благодарност за проявеното разбиране!

Правила за достъп на медиите.

Заповед № 57 от 13.05.2020 г.

Заповед № 58 от 14.05.2020 г.

Заповед № 59 от 14.05.2020 г.

Заповед № 60 от 14.05.2020 г.

Заповед № 61 от 14.05.2020 г.

Магистрати и служители от Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд дариха 11 500 лева на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за борба с COVID-19.

Заповед № 51 от 07.04.2020 г.

Апелативен специализиран наказателен съд ще разглежда делата, в производства по чл.64 и чл.65 от НПК чрез изполване на интернет приложения, в случаите, в които броят на обвиняемите позволява и може да бъде oсигурена връзка чрез интернет приложение със съответния следствен арест. - Заповед № 49/20.03.2020 г.

Заповед №47 от 16.03.2020г.

Апелативен специализиран наказателен съд преустановява разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по чл.355 от НК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

За датите, на които ще бъдат разглеждани отсрочените дела, страните ще бъдат уведомени своевременно. 

Заповед №46 от 10.03.2020г.

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация